Editorial Board

Lists of the Seventh Editorial Board
Honorary Director CHEN Xiang-bao AECC BIAM
Director YANG Hui AECC BIAM
Associate Directors LI Yuan-chun AECC
 CHEN Gang AECC BIAM
WU Wen-sheng AECC BIAM
Advisory Committee Members CAI Hong-nian Beijing Institute of Technology
WANG Yu-zhong Sichuan University
YIN Ze-yong AECC
XING Li-ying AVIC
XIANG Qiao AECC
LIU Da-xiang Beihang University
LIU Zheng-dong Central Iron & Steel Research Institute
 LIU Zhong-fan Peking University
SUN Jin-liang Shanghai University
DU Shan-yi Harbin Institute of Technology
LI Wei Central Iron & Steel Research Institute
LENG Jin-song Harbin Institute of Technology
ZHANG Ping-xiang Northwest Institute for Non-ferrous Metal Research
 ZHANG Li-tong Northwestern Polytechnical University
ZHANG Lian-meng Wuhan University of Technology
CHEN Guang Nanjing University of Science and Technology
ZHOU Lian  Northwest Institute for Non-ferrous Metal Research
SHAN Zhong-de Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
ZHAO Zhen-ye AECC BIAM
HUANG Bo-yun Central South University
HAN Jie-cai Harbin Engineering University
PAN Fu-sheng Chongqing University
XUE Qi-kun Southern University of Science and Technology
Wei Bing-bo Northwestern Polytechnical University
Committee Members MA Chao-li Beihang University
 LIU Xue-feng University of Science and Technology Beijing
ZHU Yi-chao AVIC
ZHAO Zhi-guo AVIC
LI Hai-tao AVIC
ZHANG Guo-qing AECC BIAM
ZHANG Bao-yan AVIC
ZHANG Zheng-jun Tsinghua University
ZHU Shi-zhe AECC
LUO Yu-shi AECC BIAM
YAO Jun-chen AVIC
XU You-liang AECC
XU Liang-hua Beijing University of Chemical Technology
GUO Guang-ping AECC BIAM
HUANG Xu  AECC BIAM
HUANG Qing-jiang  AVIC
CAO Wen-bin University of Science and Technology Beijing
ZHANG Dai-jun AECC BIAM
ZHANG Shao-ping AECC
DONG Shi-yun  Army Academy of Armoured Forces
XIONG Hua-ping  AECC BIAM
ZHENG Yu-feng Peking University
LIANG Xiu-bing Academy of Military Sciences
LIU Xing-jiang CETC
LI Yao Harbin Institute of Technology
CHEN Zhang-wei Shenzhen University
LU Yi-ping Dalian University of Technology
LI Hong Beijing University Of Technology
ZHANG Xin-quan AVIC
Chief Editor  DAI Sheng-long AECC BIAM
Vice Chief Editors LI Xing-wu AECC BIAM
LU Feng AECC BIAM
Executive Vice Editor-in-Chief WANG Jun-li AECC BIAM
ZHAO Miao AECC BIAM
Editors XIE Hong     KOU Feng-mei    WANG Jing    QI Shu-han 
GAO Lei    XU Yong-xiang    XIN Yu-ting    ZHANG Bao-ling    QI Xin 

Pubdate: 2011-12-01    Viewed: 48192
Submission

Founded in 1956 (monthly)

ISSN 1001-4381

CN 11-1800/TB

Sponsored by

AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials

Hot Special Issues

Topic