Research progress in additive manufacturing of melt growth ceramics by laser directed energy deposition
Fangyong NIU, Xuexin YU, Ziyuan ZHAO, Dake ZHAO, Yunfei HUANG, Guangyi MA, Dongjiang WU
Journal of Materials Engineering . 2022, (7): 1 -17 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2021.000838