Research progress in ceramic slurries and rheology via photopolymerization-based 3D printing
Wenli LI, Hongzhi ZHOU, Weiwei LIU, Haining YU, Jing WANG, Lei GONG, Zhanwen XING
Journal of Materials Engineering . 2022, (7): 40 -50 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2021.000833