Research progress of new composite nanomaterials for photocatalytic degradation in dye wastewater
Mingtai ZHANG, Shaobin YU, Xicheng LI, Cuimin FENG, Mengtong SHI, Changzheng WANG, Qiang WANG
Journal of Materials Engineering . 2022, (7): 59 -68 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2020.001102