Effect of two mould temperatures on solidification microstructures of DD9 single crystal turbine blade
Yanpeng XUE, Xiaoguang WANG, Jinqian ZHAO, Zhenxue SHI, Shizhong LIU, Jiarong LI
Journal of Materials Engineering . 2022, (7): 80 -87 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2022.000082