Thermal fatigue crack propagation mechanism of SiCp/A356 composites for urban rail train brake disc
Zhiyong YANG, Jiajun ZANG, Danlin FANG, Xiang LI, Zhiqiang LI, Weijing LI
Journal of Materials Engineering . 2022, (7): 165 -175 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2021.000521