Research progress of hydrogen effect in NiTi shape memory alloys
Hourui ZHAO, Shungui ZUO, Gaishi WANG, Fei XIAO
Journal of Materials Engineering . 2024, (5): 57 -66 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2023.000748