Comparation in microstructure evolutions between casted and sintered Co-Cr-Ni alloys
Guangyu LI, Zengmin SHI, Chengui DENGLI, Kesheng WANG, Zhe ZHU, Lei DAI, Guangwei ZHAO
Journal of Materials Engineering . 2024, (5): 127 -137 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2022.000315