Properties and mechanism of steel slag based shield powder/rubber composites
Hao ZHANG, Daoqing HU, Zhengming CHENG, Ling ZHAO, Haili LI, Guiwen ZHANG
Journal of Materials Engineering . 2024, (5): 188 -194 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2023.000358