Cr对FeCoNiAlCrx高熵合金组织与力学性能的影响
高炜, 余竹焕, 阎亚雯, 王晓慧, 刘旭亮, 杜伟
Effect of Cr on microstructure and mechanical properties of FeCoNiAlCrx high entropy alloys
Wei GAO, Zhuhuan YU, Yawen YAN, Xiaohui WANG, Xuliang LIU, Wei DU
材料工程 . 2023, (2): 91 -97 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2022.000128