PU/VER IPN材料阻尼性能的研究
秦川丽, 蔡俊, 唐冬雁, 张巨生, 蔡伟民
Study on Damping Properties of PU/VER IPN Materials
QIN Chuan-li, CAT Jun, TANG Dong-yan, ZHANG Ju-sheng, CAI Wei-min
材料工程 . 2003, (7): 36 -39 .