TiAl合金表面激光重熔等离子喷涂MCrAlY涂层研究
王东生, 田宗军, 陈志勇, 沈理达, 刘志东, 黄因慧
Study on Laser Remelting MCrAlY Coatings Prepared by Plasma Spraying on TiAl Alloy Surface
WANG Dong-sheng, TIAN Zong-jun, CHEN Zhi-yong, SHEN Li-da, LIU Zhi-dong, HUANG Yin-hui
材料工程 . 2009, (7): 72 -78 .