pH值对乙二醇溶胶-凝胶法制备BiVO4光催化性能的影响
王敏, 郑浩岩, 杨长秀, 高兴莹, 董竹希文, 罗洋, 陈垚
Effect of pH Value on Photocatalytic Properties of BiVO4 Prepared by Ethylene Glycol Sol-gel
Min WANG, Hao-yan ZHENG, Zhang-xiu YANG, Xing-ying GAO, Zhu-xi-wen DONG, Yang LUO, Yao CHEN
材料工程 . 2015, (9): 6 -11 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2015.09.002