Fe30Mn5Al合金氧化改性层的电化学腐蚀性能
朱雪梅, 张振卫, 王新建, 张彦生
Electrochemical Corrosion Behavior of Oxidation Layer on Fe30Mn5Al Alloy
Xue-mei ZHU, Zhen-wei ZHANG, Xin-jian WANG, Yan-sheng ZHANG
材料工程 . 2017, (8): 83 -87 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2015.001006