Y掺杂量对N-BiVO4可见光催化活性的影响
王敏, 韩进, 张宇, 由美雁, 杨光俊, 柴天昱, 朱彤
Effects of Y Doping Content on Visible-light Photocatalytic Property of N-BiVO4
Min WANG, Jin HAN, Yu ZHANG, Mei-yan YOU, Guang-jun YANG, Tian-yu CHAI, Tong ZHU
材料工程 . 2018, (6): 36 -42 .  DOI: 10.11868/j.issn.1001-4381.2016.000591